Konservatorn håller konsten vid liv
En konservator arbetar med restaurering och konservering av äldre och modernt måleri. I Sverige finns det ca sextio målerikonservatorer, och Mats Lindskoug i Lund är en av dessa.
Efter att ha utbildat sig vid konservatorskolan i Stockholm 1970 och arbetat där i fyra, beslutade Mats sig för att öppna upp en egen ateljé i Lund 1974.
Mats berättar att en välgjord målning håller 100-150 år om man förvarar den väl, men vissa målningar måste restaureras redan efter 50 år. Målningens livslängd beror mycket på hur den hängs. Det är viktigt att tavlan inte hänger för ljust, för fuktigt eller för torrt, men även målningens grundkvalitet och konstnärens hantverksskicklighet har betydelse.
- Det finns målningar som hållit sig i 300 år, men de flesta målningarna som är 150 år eller äldre är vidgjorda idag, berättar Mats.
 
Den vanligaste formen av restaurering kallas dubblering och innebär att man lägger en ny stödduk bakom den gamla, eftersom det oftast är duken som ger vika först. Värdet på tavlan minskar inte, utan restaureringar är nödvändig för att målningen ska leva vidare.
Då Mats har lång erfarenhet har han även utbildat elever i yrket. Mats är medlem av Nordiska konservatorförbundet IIC Nordic Group, och tar emot uppdrag från hela landet.

Målerikonservator Mats Lindskoug

Bransch:
Hantverk

Telefon: 046-211 19 60


Email:
mats.lindskoug@telia.com

Hemsida:
www.malerikonservator.com/

Adress:
Målerikonservator Mats Lindskoug
Tingshögsvägen 76
22240 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN